Aktualności

1968. Uczestnicy eliminacji do IV Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. Fot. Romuald Broniarek
Romuald Broniarek był fotoreporterem prasowym związanym w latach 1955-1990 z tygodnikiem „Przyjaźń”
07-12-2016

Romuald Broniarek był fotoreporterem prasowym związanym w latach 1955-1990 z tygodnikiem „Przyjaźń” – organem prasowym Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Jego kolekcja, licząca ponad 80 tys. obiektów, trafiła do Fundacji Ośrodka KARTA w 2006 roku w wyniku interwencji archiwalnej. Dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2012 i 2014 roku została zinwentaryzowana; ponadto zdigitalizowano, opracowano i udostępniono on-line 7400 fotografii dokumentujących życie polityczne, gospodarcze i kulturalne aż 4 dekad PRL (lata 50.-80.).
W 2016 roku kontynuujemy prace nad kolekcją. Zdigalizowane, opracowane i udostępnione zostaną fotografie Romualda Broniarka dokumentujące Festiwal Piosenki Radzieckiej w latach 1965-1990. Aby zobaczyć zdjęcia z Festiwalu kliknij tutaj.

Prace nad kolekcją Romualda Broniarka w 2016 roku dofinansowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
„Fotoreportaż jako materiał naukowy. Digitalizacja, opracowanie i upowszechnienie kolekcji ze zbiorów Archiwum Fotografii Fundacji Ośrodka KARTA, nagranie i upowszechnienie relacji biograficznych oraz popularyzacja efektów zadania poprzez przygotowanie warsztatów i filmów” finansowane w ramach umowy 954/PDUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.