Aktualności

Kolekcja Jadwigi Szukalskiej. Fot. Ewa Kwiecińska
05-07-2017

W 2017 roku kontynuujemy realizację projektu: „Indywidualne zapisy historii – działania archiwalne dotyczące opracowania, zabezpieczenia i udostępnienia zbiorów Fundacji Ośrodka KARTA”. W ramach zadania zostanie opracowanych 7 kolekcji fotograficznych. Inwentarze wszystkich kolekcji zostaną udostępnione online.

 

Zadanie zostało sfinansowane w 89,76% ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Wspieranie działań archiwalnych 2017, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów państwowych.